Contact Us

Home - Contact Us
Add: Rm3201, 3Danyuan 3Dong, Changyang Yongqing Cheng, No1340 Jiefang Dadao, Hankou, China

Tel:86-27-82355655

 Fax: 86-27-82355655 

 Email: johnxiongjun@yahoo.com